Fan coils τοίχου

Fan coils τοίχου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μονάδα από abs με υψηλά μηχανικά χαρακτηριστικά και αντοχή στη γήρανση. DC κινητήρα ανεμιστήρα, στοιχείο νερού με μεγάλη επιφάνεια μετάδοσης θερμότητας είναι εφοδιασμένο με βαλβίδα εξαέρωσης και βαλβίδα αποστράγγισης νερού. Είναι εξοπλισμένο με πτερύγια εκτροπής και κατεύθυνσης του αέρα προσαγωγής, ώστε αυτός νε διανέμεται και να προσαρμόζεται αυτόματα στη ζήτηση. Ολες οι λειτουργίες όπως ψύξη, θέρμανση, ταχύτητες ανεμιστήρα, αυτόματη λειτουργία, χειροκίνητη επανεκκίνηση, λειτουργία χρονο-
διακόπτη ελέγχονται απο το τηλεχειριστήριο LCD.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Έλεγχος τριόδων βανών, οι οποίες χρησιμοποιείται για δύο διαφορετικές εφαρμογές, "Εφαρμογή εκτροπής και ανάμειξης" με το ίδιο αποτέλεσμα. Συμπαγής ηλεκτροθερμικός κινητήρας, κανονικά κλειστός με προστασία από υπερτάσεις, εξαεριστικό, τηλεχειριστήριο LCD, λεκάνη για την αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων.

ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΙΟΥ

Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με έναν "μικροδιακόπτη", ο οποίος βρίσκεται στη τρίοδη βάνα.. Είναι συνδεδεμένος σε ειδική τερματική κάρτα από την οποία το σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Συγκεκριμένα, αυτή η ελεύθερη επαφή είναι χρήσιμη για τη δημιουργία συστημάτων αυτοματοποίησης των
εγκαταστάσεων.

Εντυπο επίτοιχων fan coils νερού MAXA MI

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.