Η Εταιρεία

Η ENERBIS ικε είναι μία σύγχρονη εταιρία εξειδικευμένη στην παροχή βέλτιστων λύσεων στην μελέτη, σχεδίαση, προώθηση, κατασκευή και τεχνική υποστήριξη ολοκληρωμένων ενεργειακών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και σε εγκαταστάσεις συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στόχος μας είναι η ολική εξυπηρέτηση του πελάτη και η ανοικοδόμηση μακροχρόνιας σχέσεως με τον κάθε συνεργάτη μας.

 

Τα ενεργειακά συστήματα, τα οποία προτείνουμε στους πελάτες μας είναι πρωτοπόρα σε ότι αφορά στον σχεδιασμό αλλά και εξαιρετικά αποδοτικά σε ότι αφορά στην λειτουργία εξασφαλίζοντας την μεγίστη δυνατή οικονομία στον χρήστη. Οι προτεινόμενες λύσεις είναι δοκιμασμένες κατά την διάρκεια της άρτιας εκπαίδευσης και συνάμα μακρόχρονης παρουσίας των στελεχών μας στο χώρο της μελέτης, προώθησης και εξυπηρέτησης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

 

Τα προϊόντα μας, είναι αυστηρά επιλεγμένα για να ικανοποιήσουν και τον πλέον απαιτητικό συνεργάτη. Η επιλογή τους έχει γίνει με πρωταρχικό γνώμονα την αρίστη ποιότητα κατασκευής, την βέλτιστη απόδοση, αλλά και σε προσιτές για όλους τιμές.

 

Οι υπηρεσίες μας, τόσο πριν όσο και μετά την πώληση είναι σχεδιασμένες θέτοντας ψηλά τον πήχη της ικανοποίησης του πελάτη. Στην ENERBIS ικε. γνωρίζουμε καλά ότι ο πελάτης αγοράζει προσδοκίες και είμαστε απολύτως έτοιμοι να τις προσφέρουμε τόσο με τα αρίστης ποιότητος προϊόντα μας όσο και με τις υψηλές προδιαγραφές υπηρεσίες μας. Αυτό εξασφαλίζεται από την μεγάλη ομάδα εμπείρων Μηχανικών και Τεχνικών με πολυετή εμπειρία και εξαιρετικού επιπέδου κατάρτιση.

 

Ο τομέας της δραστηριότητάς μας είναι η παροχή συνθηκών άνεσης στις πάσης φύσεως κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως θέρμανση, κλιματισμός, αερισμός, ύγρανση, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης χρησιμοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό ανανεώσιμες μορφές ενέργειας όπως ηλιακή, αντλίες θερμότητας, γεωθερμία και βιομάζα. Παράλληλα, προφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κυρίως με την χρήση υψηλής απόδοσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων για την ενσωμάτωσή τους σε κτίρια ή την τοποθέτησή τους σε γήπεδα.