Λογότυπο Eταιρίας [302xX]
Πάνω Frame [668xX]

Αντλίες θερμότητας αέρα / νερού monoblock, υψηλής απόδοσης με DC inverter συμπιεστές και κινητήρες ανεμιστήρων καθώς και με υδραυλικό kit με κυκλοφορητή DC inverter. Είναι κατάλληλες για τον έλεγχο της λειτουργίας με το ηλεκτρονικό χειριστήριο Hi-T.

Η χρήση της τεχνολογίας DC INVERTER τόσο στο συμπιεστή όσο και στους κινητήρες των ανεμιστήρων και του κυκλοφορητή διασφαλίζουν την μεγίστη δυνατή ενεργειακή απόδοση των  μηχανημάτων. Η χρήση της τεχνολογίας 3D DC Inverter εξασφαλίζει το βέλτιστο C.O.P. και E.E.R. καθώς και την ουσιαστική αύξηση της απόδοσης στα μερικά φορτία (E.S.E.E.R.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της υπερθέρμανσης με την χρήση ηλεκτρονικής βαλβίδας εκτόνωσης.

  • Συμπιεστές DC inverter: Twin-rotary DC Inverter.

  • Αερισμός: DC inverter με αξονικό ανεμιστήρα

  • Εναλλάκτης θερμότητος: ειδικά σχεδιασμένο στοιχείο με σωλήνες χαλκού και πτερύγια υδρόφιλου αλουμινίου.

  • Εναλλάκτης νερού: Πλακοειδής εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 με μειωμένη πτώση πίεσης από την πλευρά του νερού.

  • Ψυκτικό κύκλωμα, το οποίο είναι κατασκευασμένο με σωλήνες χαλκού και περιλαμβάνει: έλεγχος συμπύκνωσης, ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, βαλβίδα αντιστροφής, διαχωριστήρα και συλλέκτη υγρού, διακόπτης υψηλής/χαμηλής πίεσης, βαλβίδες συντήρησης και ελέγχου.

  • Υδραυλικό κύκλωμα, το οποίο περιλαμβάνει: τον υψηλής απόδοσης κυκλοφορητή, το κλειστό δοχείο διαστολής, τον διακόπτη ροής, το αυτόματο εξαεριστικό, την βαλβίδα ασφαλείας (6 bar) με μανόμετρο και τον κρουνό πλήρωσης / αποστράγγισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • Όλες οι αντλίες θερμότητος της σειράς i-HWAK/V4 έχουν την δυνατότητα λειτουργίας σε: θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), με ειδικά προγράμματα που βελτιώνουν την απόδοση σε όλες τις συνθήκες και με δυνατότητα αντιστάθμισης της καμπύλης θερμοκρασίας.

  • Οι αντλίες θερμότητος της σειράς i-HWAK/V4 έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν αναμεικτικές βάνες  για την εκτροπή της κυκλοφορίας του δευτερεύοντος κυκλώματος. Έχουν επίσης την δυνατότητα να ελέγξουν το θερμικό ηλιακό σύστημα (με το εξάρτημα KIE), καθώς και την ενδεχόμενη σύνδεση με λοιπές εξωτερικές πηγές θερμότητας καθώς επίσης και την σύνδεση με εξωτερικά συστήματα αυτομάτου ελέγχου (BMS). Όλες τις σειρές i-HWAK/V4 έχουν την δυνατότητα ελέγχου από απόσταση (με την χρήση του προαιρετικού χειριστηρίου HI-T) και την απευθείας πρόσβαση στο σύστημα από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης (σύνδεση σε υπάρχον δίκτυο με καλώδιο Ethernet).

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.